Tag Archives: dịch vụ bảo vệ bệnh viện

Dịch vụ bảo vệ bệnh viện Vai trò và nhiệm vụ

Dịch vụ bảo vệ bệnh viện

Bệnh viện là nơi tập trung đông người, là nơi có nhiều trang thiết bị y tế giá trị, và cũng là một môi trường dễ xảy ra các tình trạng mất an ninh trật tự như trộm cắp, móc túi, cướp giật, gây rối. Chính vì vậy, dịch vụ bảo vệ bệnh viện là […]